Cariera

REZULTAT SELECTIE DOSARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR MEDICAL


REZULTAT FINAL CONCURS OCUPARE POST DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL


REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS OCUPARE POST DIRECTOR FINACIAR-CONTABIL


ANUNT CONCURS OCUPARE POST DIRECTOR MEDICAL


ANUNT OCUPARE POST DIRECTOR FINACIAR-CONTABIL


REZULTATE CONCURS OCUPARE POST MEDIC SEF SECTIE


DESFASURATOR PROBE CONCURS MEDIC SEF SECTIE


REZULTATE SELECTIE DOSARE POST MEDIC SEF SECTIE


BIBLIOGRAFIE CONCURS OCUPARE POST MEDIC SEF SECTIE


ANUNT CONCURS POST SEF SECTIE


CONCURS POST MEDIC SEF SECTIE


CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE CONCURS FARMACIST SEF


REZULTATE PROBA PRACTICA CONCURS FARMACIST SEF


REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS FARMACIST SEF


REZULTATE FINALE CONCURS MEDIC PRIMAR PSIHIATRU


ANUNT CONTINUARE CONCURS (CONFORM OUG NR.34 DIN 2023)


REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS FARMACIST SEF


REZULTATE SELECTIE DOSARE MEDIC PRIMAR PSIHIATRU 


ERATA LA ANUNT CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST


ERATA LA CALENDARUL CONCURSULUI PENTRU POSTUL DE MEDIC PRIMAR


ANUNT CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST


ANUNT CONCURS FARMACIST SEF


ANUNT CONCURS MEDIC PRIMAR PSIHIATRU


REZULTATE FINALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR-SECȚIA FARMACIE


REZULTATE FINALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIER


REZULTATE PROBA INTERVIU POST INFIRMIER


REZULTATE PROBA INTERVIU POST INGRIJITOARE – SECTIA FARMACIE


REZULTATE CONCURS PROBA SCRISA POST INGRIJITOARE-SECTIA FARMACIE


REZULTATE CONCURS PROBA SCRISA POST INFIRMIER


REZULTATE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI INGRIJITOARE PERIOADA DETERMINATA


REZULTATE SELECTIE DOSARE POST INFIRMIER LA CONCURSUL DIN 28.03.2023


REZULTATE SELECTIE DOSARE LA CONCURSUL DIN DATA DE 28.03.2023


REZULTAT SELECTIE DOSARE POST INGRIJITOARE


ANUNT CONCURS OCUPARE POSTURI – 20.03.2023


ANUNT CONCURS OCUPARE POSTURI – 28.03.2023


ANUNT ACHIZITIE SERVICII FARMACEUTICE – FARMACIST SEF


PROCES VERBAL PROMOVARE POSTURI


ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE 10 OCTOMBRIE


PROCES VERBAL LICITATIE BUNURI 20.09.2022


PROCES VERBAL NR. 2 LICITATIE BUNURI


PROCES VERBAL LICITATIE BUNURI


ANUNT LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE


REZULTATE FINALE CONCURS POST INGRIJITOARE


REZULTATE PROBA SCRISA PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOARE


REZULTAT SELECTIE DOSARE POST INGRIJITOARE


REZULTATE FINALE CONCURS POST MUNCITOR NECALIFICAT I – BLOC ALIMENTAR


REZULTAT SELECTIE DOSARE POST MUNCITOR NECALIFICAT I – BLOC ALIMENTAR


ANUNT POST INGRIJITOARE


ANUNT POST MUNCITOR NECALIFIFICAT BLOC ALIMENTAR


ANUNT PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE MEDIC SPECIALIST – BIROU MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE


ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DE INFIRMIER, MUNCITOR NECALIFICAT -BUCATARIE, MUNCITOR NECALIFICAT I


REZULTATE FINALE CONCURS POST ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL


REZULTAT SELECTIE DOSARE POSTURI DECEMBRIE 2021


REZULTATE SELECTIE DOSARE  PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL


ANUNT CU PRIVIRE LA PARTICIPAREA CONCURSULUI DIN DATA DE 28 DECEMBRIE 2021


ANUNT CU PRIVIRE LA PARTICIPAREA CONCURSULUI DIN DATA DE 21 DECEMBRIE 2021


ANUNT CONCURS OCUPARE POSTURI 28 DECEMBRIE 2021


ANUNT CONCURS OCUPARE POSTURI 21 DECEMBRIE 2021


REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DIN DATA 05.11.2021


ANUNT PARTICIPARE CONCURS 5 NOIEMBRIE 2021


ERATA LA  ANUNTUL CU PRIVIRE LA CONCURSUL DIN 05 NOIEMBRIE 2021 PENTRU OCUPARAREA POSTULUI DE INFIRMIER


ANUNT SELECTIE DOSARE PENTRU CONCURSUL DIN 5 NOIEMBRIE 2021


ANUNT CONCURS OCUPARE POSTURI 5 NOIEMBRIE 2021


REZULTAT FINALE CONCURS IN URMA DESFASURARII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER  


LISTA PRIVIND PARTICIPANȚII LA SUSȚINEREA PUBLICĂ A PROIECTULUI DE MANAGEMENT


REZULTAT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL


REZULTAT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR MEDICAL


REZULTAT VERIFICARE DOSAR DE INSCRIERE LA CONCURS MANAGER PERSOANA FIZICA


REZULTATE CONCURS OCUPARE POSTURI ECONOMIST 1A SI SEF SERVICIU ADMINISTRATIV


REZULTATE SELECTIE DOSARE POSTURI DIRECTOR MEDICAL SI DIRECTOR FINACIAR-CONTABIL


REZULTATE SELECTIE DOSARE POSTURI ECONOMIST 1A SI SEF SERVICIU AAI


ANUNT PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR DE DIRECTOR MEDICAL SI DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL


ANUNT CONCONCURS POSTURI 24.05.2021


ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER


ANUNT DESEMNARE REPREZENTANTI CONSILIUL DE ETICA ASOCIATIE PACIENTI


PROCES VERBAL REZULTATE SELECTIE DOSARE ECONOMIT 1A


ANUNT SELECTIE DOSARE POST ECONOMIST


REZULTATE SELECTIE DOSARE POSTURI 27.11.2020


ANUNT CONCURS POSTURI 26.11.2020


REZULTAT OCUPARE POST SEF SERVICIU ADMINISTRATIV


REZULTATE FINALE CONCURS POSTURI INFIRMIER


PROCES VERBAL SELECTIE DOSARE POSTURI INFIRMIER


ANUNT CONCURS PERSONAL ADMINISTRATIV


ANUNT SELECTIE DOSAR INFIRMIER 29 10 2020


TEME CADRU CONCURS OCUPARE POST DIRECTOR MEDICAL


ANUNT CONCURS OCUPARE POST DIRECTOR MEDICAL


ANUNT EXAMEN PROMOVARE ASISTENT MEDICAL GENERALIST SI REGISTRATOR MEDICAL


REZULTATE PROBA SCRISA SI INTERVIU CONCURS OCUPARE POSTURI 04.12.2019


REZULTATE PROBA SCRISA EXAMEN  CONCURS POSTURI 29.11.2019


ANUNT PRIVIND VERIFICAREA DOSARELOR POSTURI CONCURS 29.11.2019


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS 29.11.2019


ANUNT CONCURS POSTURI 29.11.2019


ACHIZITIE MOBILIER SI ECHIPAMENTE DE BUCATARIE NOIEMBRIE 2019


ACHIZITIE MOBILIER SI ECHIPAMENTE DE BUCATARIE


REZULTATE PROBA SCRISA PENTRU POSTUL DE INFIRMIER


ACHIZITIE ECHIPAMENT INFORMATIC SI SISTEME DE OPERARE


LISTA CANDIDATILOR PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIER


INVITATIE INCHIRIERE SPATIU MAGAZIN MIXT


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS POST INFIRMIER


ANUNT CONCURS POST INFIRMIER


REZULTATE CONCURS MEDIC SEF DE SECTIE


BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU CONCURS MEDIC SEF SECTIE


PROCES VERBAL VERIFICARE DOSARE CONCURS MEDIC SEF SECTIE


CONCURS MEDIC SEF SECTIE


ANUNT CONCURS POST SEF DE SECTIE


BIBLIOGRAFIE OCUPARE POST MEDIC SPECIALIST BIROU MANAGEMENTUL CALITATII


ANUNT CONCURS POST MEDIC BIROU MANAGEMENTUL CALITATII


ANUNT SOLICITARE DEPUNERE ACORD MEDIU


CATALOG DEFINITIV OCUPARE POST FARMACIST SEF


REZULTAT CONCURS POST FARMACIST SEF


LISTA PRIVIND VERIFICAREA DOSARELOR CANDIDATILOR PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE FARMACIST SEF


REZULTATE FINALE CONCURS POST BUCATAREASA


REZULTATE FINALE CONCURS POST LENJEREASA


REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS POST BUCATAREASA


REZULTATE FINALE EXAMEN CONCURS POST MAGAZINER


REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS POST MAGAZINER


TEMATICA CONCURS POST FARMACIST SEF


ANUNT CONCURS POST FARMACIST SEF


POSTURI VACANTE SI TEMPORAR VACANTE LA 30.12.2019


POSTURI VACANTE SI TEMPORAR VACANTE LA 30.09.2019


POSTURI VACANTE SI TEMPORAR VACANTE LA 30.06.2019


POSTURI VACANTE SI TEMPORAR VACANTE LA 30.03.2019


ERATA LA BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MAGAZINER DIN 15.01.2019


REZULTATE VERIFICARE DOSARE POST SEF BIROU GRADUL II SI ASISTENT MEDICAL CU STUDII SUPERIOARE


REZULTATE VERIFICARE DOSARE CONCURS MAGAZINER


REZULTATE FINALE CONCURS INSTALATAOR INTRETINERE SI INFIRMIER


REZULTATE EXAMEN CONCURS 28.12.2018


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS POST BUCATAREASA


ANUNT CONCURS OCUPARE POSTURI LENJEREASA SI BUCATAREASA


LISTA CANDIDATI ADMISI CONCURS POST INSTALATOR SI INFIRMIER


ANUNT SI BIBLIOGRAFIE CONCURS OCUPARE POSTURI 15.01.2019


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS POST INSTALATOR SI INFIRMIER


REZULTATE FINALE CONCURS POSTURI 07.12.2018 


RASPUNS CONTESTATIE 4191 04 12 2018


ANUNT CONCURS POST INSTALATOR INTRETINERE SI INFIRMIERA


BAREM CORECTARE CONCURS 03.12.2018 POST ASISTENT MEDICAL


REZULTATE PROBA SCRISA POST ASISTENT MEDICAL 03.12.2018


REZULTATE PROBA SCRISA POST INFIRMIER 03.12.2018


REZULTATE PROBA SCRISA POST ERGOTERAPUT 03.12.2018


LISTA CANDIDATI ADMISI PENTRU CONCURS  POSTURI DIN 03.12.2018


LISTA CANDIDATI ADMISI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BUCATAREASA DIN 03.12.2018


ANUNT CONCURS POST DIRECTOR MEDICAL


REZULTATE FINALE CONCURS OCUPARE POST FOCHIST


REZULTATE FINALE CONCURS OCUPARE POST PORTAR 


LISTA CANDITATI ADMISI OCUPARE POST MEDIC SPECIALIST BOLI INFECTIOASE


PROCES VERBAL REZULTATE CONCURS PORTAR SI FOCHIST


ANUNT VERIFICARE DOSARE CONCURS PORTAR SI FOCHIST


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE POSTURI CONCURS 03.12.2018


ANUNT CONCURS POSTURI 03.12.2018


ANUNT VIATA MEDICALA CONCURS MEDICI OCTOMBRIE 2018


ANUNT CONCURS MEDICI  OCTOMBRIE  2018


ANUNT CONCURS POST PORTAR SI FOCHIST 


ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE


REZULTAT CONCURS MEDIC SPECIALIST IN SPECIALITATEA MEDICINA INTERNA


ANUNT VERIFICARE DOSARE CONCURS MEDIC SPECIALIST IN MEDICINA INTERNA


PROCES VERBAL CONCURS POST MUNCITOR NECALICAFICAT


REZULTAT FINAL CONCURS MEDIC SPECIALIST PSIHIATRU


ANUNT POST MUNCITOR NECALIFICAT(BUCATARIE)


ANUNT CONCURS MEDICI 2018


PROCES VERBAL REZULTATE CONCURS INFIRMIER 14.12.2017


PROCES VERBAL REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS INFIRMIER 08.12.2017


PROCES VERBAL VERIFICARE DOSARE CONCURS INFIRMIER


ANUNT POST INFIRMIER


PROCES VERBAL REZULTAT CONCURS ASISTENT MEDICAL NUTRITIE DIETETICA SI INFIRMIER


REZULTAT PROBA SCRISA ASISTENT MEDICAL NUTRITIE DIETETICA SI INFIRMIER


PROCES VERBAL VERIFICARE DOSARE CONCURS ASISTENT NUTRITIE DIETETICA


PROCES VERBAL VERIFICARE DOSARE CONCURS INFIRMIER


ANUNT POST ASISTENT NUTRITIE DIETETICA SI INFIRMIER


Lista bunuri casate la dispozitia 396 din 2017


COMUNICARE REZULTAT CONCURS DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL


ANUNT VERIFICARE DOSARE CONCURS OCUPARE FUNCTIE DIRECTOR FINACIAR CONTABIL


ANUNT CONCURS MEDICI


ANUNT CONCURS DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL


PROCES VERBAL REZULTATE CONTESTATII MANAGER


PROCES VERBAL REZULTATE CONCURS MANAGER


ANUNT CONCURS MANAGER


ANUNT CONCURS MEDICI


ANUNT CONCUNRS MANAGER


Anunt achizitie PROIECTARE, ASISTENTA SI EXECUTIE LUCRARI SPOR DE PUTERE


PROCES VERBAL 1080 / 29-03-2017


PROCES VERBAL 1083 / 29-03-2017


PROCESE VERBALE 24-03-2017


ANUNT OCUPARE POSTURI – ERATA 20-03-2017


ANUNT OCUPARE POSTURI 13-03-2017


PROCES VERBAL PROBA INTERVIU 31-01-2017


RASPUNS CONTESTATIE POST INFIRMIER


PROCESE VERBALE DUPA PROBA INTERVIU


PROCESE VERBALE CONCURS DIN 26.01.2017


PROCESE VERBALE CONCURS 25.01.2017


RASPUNS CONTESTATIE POST MERCEOLOG


ERATA + PV 18.01.2017 – REPUBLICATE


PROCES VERBAL – VERIFICARE DOSARE POSTURI DE EC SI MERCEOLOG


PROCES VERBAL – VERIFICARE DOSARE PORTAR, SPALATOREASA, TAMPLAR SI MUNCITOR NECALIFICAT


Proces Verbal 212 / 13.01.2017


Proces Verbal 213 / 13.01.2017


Anunt ocupare posturi 25.01.2017 – Ora: 10:00


Anunt ocupare posturi 26.01.2017 – Ora: 9.30


Rezultate Finale Concurs 08.12.2016


Rezultate Concurs – 05.1.2016


Procese Verbale Concursuri – 23.11.2016


Anunt Concurs – 05.12.2016


Rezultate Finale – Concurs Psiholog


Răspuns contestație concurs psiholog


Rezultate concurs proba scrisa – Psiholog


ANUNT – Consurs Psiholog Practicant

CONCURS Psiholog-Pacticant


Proces Verbal – Verificare Dosare (Feb2016)


Anunt Publicat Viata Medicala
Tematica si Teme Proiect


Proces Verbal – Verificare Dosare


CONCURS Medic Specialist Psihiatrie


CONCURS 12.11.2015 Ora 10 – 1 Post de Infirmier Pavilion Barbati
CONCURS 12.11.2015 Ora 10 – 1 Post de Magaziner Debutant


CONCURS 19.10.2015 Ora 10 – 5 Posturi Infirmier
CONCURS 19.10.2015 Ora 10 – 1 post de Magaziner


CONCURS 05.06.2015 Ora 10 – 3 Posturi Asistent Medicali
Bibliografie – Asistent Medical


CONCURS 05.06.2015 Ora 10 – 1 Post Ingrijitoare Sectie Femei
Bibliografie – Ingrijitor


Anunt 10.03.2015 – Constituire consiliului de Etica la nivelul Spitalului de Boli Psihice Cronice Borsa

CONCURS 14.10.2014 Ora 10 – 3 Posturi Asistent Medical
Bibliografie – Asistent Medical

CONCURS 14.10.2014 Ora 10 – Bucatar
Bibliografie – Bucatar

CONCURS – director financiar contabil

SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORŞA ORGANIZEAZĂ CONCURS Ia sediul unitati din localitatea Borsa str. Principala nr. 258, pentru ocuparea funcţiei de director financiar contabil specifica Comitetului director :

1)    la data de 04.06.2014 – concurs pentru ocuparea funcţiei de director financiar contabil director financiar contabil – testul grila ;
2)    la data de 05.06.2014 – susţinerea proiectului /lucrarea de specialitate;
3)    la data de 06.06.2014 – susţinerea interviului de selecţie.

Mai multe detalii… 

ANUNŢ CONCURS CONCURS pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică
16 – 23 Aprilie 2014

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI DE BOLI PSIHICE CRONICE BORŞA (JUDEŢUL  CLUJ) organizează CONCURS pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică.

Mai multe detalii…

PROCES VERBAL

Proces verbal privind verificarea dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de FARMACIST SPECIALIST FARMACIE GENERALĂ

ANUNŢ CONCURS

SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORŞA, cu sediul în localitatea Borşa nr. 258,  jud. Cluj, organizează în data de 21.09.2011 ora 10:00 concurs pentru ocuparea  unui post de: ASISTENT SOCIAL CU STUDII SUPERIOARE  PERIOADA DETERMINATA

ANUNŢ CONCURS pentru ocuparea funcţiilor de:

  • Director financiar contabil
  • Asistent medical principal cu studii superioare, perioadă determinată