Procedura de externare

 Prezenta procedura  stabileste un set unitar de reguli pentru externarea pacienţilor .

1.          LISTA RESPONSABILILOR

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

 

Elemente privind responsabilii/

operatiunea

Numele si

prenumele

Functia

Data

Semnatura

1

2

3

4

5

1.1.

Elaborat

Dr.Ilea Radu

Medic sef sectie

 05.11.2012
1.2

Aprobat

Ec. Ana Jucan

Manager

12.11.2012

  

2.          SITUATIA EDITIILOR SI A REVIZIILOR PROCEDURII

Editia/ revizia in cadrul editiei

Componenta revizuita

Modalitatea reviziei

Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei

1

2

3

4

2.1. Editia 1

x

x

01.12.2012 

3.          LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Nr. Crt

Scopul difuzarii

Exem-plar nr.

Compar-timent

Functia

Nume si prenume

Data primirii

Semnatura

1

2

3

4

5

6

7

3.1

Informare/

Aplicare

1

Manager

Manager

Ec. Ana Jucan

12.11.2012

3.2

Informare/

Aplicare

2

Financiar Contabil

Dir. Financiar Contabil

Ec. Elena Man

12.11.2012

3.3

Informare/

Aplicare

3

Medical

Medic Sef Sectie

Dr. Radu Valentin Ilea

12.11.2012

3.4

Informare/

Aplicare

3

Medical

Asistent Sef

As. Mariana Dumitras

12.11.2012

3.5

Informare/

Aplicare

4

Serviciu AAI

Sef serviciu AAI

Ec.Tamas Simion

12.11.2012

4.          SCOP

Prezenta procedura prezintă  un set unitar de reguli pentru externarea pacienţilor în cadrul Spitalului .

5.          DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică de către comp şi persoanele cu atribuţii în activitatea de internare/externare  a pacienţilor.

6.          DOCUMENTE DE REFERINTA APLICABILE

Ordinul nr.972/2010, privind aprobarea standardelor de acreditare

Ordin 946/2005 – pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management /control intern la entitățile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

7.          DEFINITII SI ABREVIERI

7.1       Definitii

No crt

Termenul

Definitia si actul care defineste termenul (daca este cazul)

1

Pacient critic pacient cu funcțiile vitale instabile sau cu afecțiuni care pot avea complicații ireversibile necesitând investigații, intervenții si/sau îngrijiri medicale speciale acordate de către o echipa complexa, pluridisciplinara, intr-o clinica sau secție de terapie intensiva generala sau specializata;

2

Pacient critic internat pacient critic pentru care s-au completat si înregistrat actele de internare intr-o unitate sanitara cu paturi, responsabilitatea asupra acestui pacient fiind preluata de o secție sau clinica din cadrul spitalului sau unitarii sanitare;

 7.2    Abrevieri

No crt

Abrevierea

Termen abreviat

1 PO Procedura operationala
2 E Elaborare
3 V Verificare
4 A Aprobare
5 Ap Aplicare, implementare
6 Ah Arhivare

8.          DESCRIEREA PROCEDURII OPERATIONALE

Activitate/ Proces

Descriere

PO.M.13

In funcție de evoluția pacientului internat, medicul curant poate stabili data externării.Odată stabilita data, ea va fi comunicata pacientului cu 5 zile anterior externării .

Pentru pacienții pusi sub interdictie ,cu deficit de comunicare  va fi anunțată familia cu cel puțin 5 zile înaintea termenului de externare folosind numărul de telefon declarat la internare pentru persoana de contact.

Medicul încheie foaia de observație, stabilește diagnosticele de externare, precizează starea la externare a pacientului (ex. vindecat, ameliorat, staționar).

Asistenta medicala închide dosarul de îngrijire.

Epicriza, constând in rezumatul informaților din FOCG, investigațiile efectuate, tratamentul urmat pe perioada internării si recomandările la externare, va fi completata de medicul curant in FOCG .

Registratoarea /asistenta copiază epicriza in softul spitalului, listează Biletul de Externare si Scrisoarea Medicala către medicul trimițător (in general, medicul de familie) si le stampilează.

Recomandările sunt explicate de medicul curant. Daca este cazul, medicul va comunica pacientului intervalul pana la următorul control si  conduita medicala postexternare .

Tratamentul va fi prescris pe rețete compensate sau simple, in funcție de caz ,respectând legislația in vigoare. Rețetele compensate se eliberează doar daca pacientul a făcut dovada ca este asigurat.

La externare pacientul va primi Concediul medical completat de către medicul curant cf. legislației in vigoare si vizat de seful de secție când e cazul, referate medicale către serviciile de expertiza a muncii si bilete de trimitere către alte specialități.

In cazul in care pacientul nu se poate deplasa singur este însoțit pana la ieșirea din spital de un  infirmier .

Documentele medicale se arhivează in vederea păstrării pentru 10 ani (in Arhiva Spitalului).

9.          RESPONSABILITATI

Medicul curant

1 Închiderea FOCG

2 Stabilirea diagnosticelor de externare

3 Stabilirea stării la externare

4 Prescrierea tratamentului pe rețete compensate sau simple

5 Explicarea tratamentului si recomandărilor pacientului

6 Stabilirea consultației de control

7 Efectuează codificarea DRG si codifica procedurile care au fost efectuate .

 Asistenta medicala

1 Închiderea dosarului de îngrijire

2 Codifica procedurile efectuate zilnic la pacient

Registratoare

1 Redactarea si listarea biletului de externare a pacientului

2 Stampilarea biletului de externare a pacientului

Infirmier

1 Însoțirea pacientul de la salon pana la ieșirea din spital in caz de necesitate

10.       ANEXE

– FOCG,

– bilet de externare

– scrisoarea medicală către medicul de familie.

– rețete compensate,gratuite

– concedii medicale

FURNIZORI DE INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU  AFLATI IN RELATIE CONTRACTUALA CU CAS CLUJ IN ANUL 2014

Nr.crt Unitatea Adresa Telefon
1 Asociatia de Ajutor Familial Asistmed  Cluj-Napoca, Str.Decebal nr.21, ap.4- punct delucru O264.434667O745.381465
2 S.C. MEDICORA SERV.S.R.L Cluj-Napoca, Str. Lunii nr.18 bloc L9,sc.2,ap.11sediu social si punct de lucru O264.5230890745.497622
3 ASOCIAłIA CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLICĂ Cluj-Napoca, Str.Ady Endre nr.19 – sediu social O264.591404O264.592610
4 FUNDAłIA CRESTINĂ DIAKONIA Cluj-Napoca, Str. Zambilei nr. 7 O264.441971O728.842692
5 ASOCIAłIA DE ÎNGRIJIRE SI AJUTOR LA DOMICILIUELENA Cluj-Napoca, Str. Observatorului nr.11, ap.1- O745.299116O740.432791
6 S.C. UNO MED S.R.L. Cluj-Napoca, Str. Aiudului nr. 50- O749.988902
7 FUNDAłIA PENTRU ÎNGRIJIREA VÂRSTNICULUI Cluj-Napoca, Str. Tazlau nr. 11 O264.457961O723.734587
8 S.C. PROPACIENT S.R.L. Turda, Str.Traian Nr.36- O740.271362
9 S.C. OLGAMED S.R.L. Turda, Str.Macilor Nr. 8, bloc.U, ap. 64 -sediusocial

Turda, Str.Fabricii nr.9 – punct de lucru

Dej, Str.Crângului nr.12, bloc.M4, ap.28 – punct

de lucru

Gherla,Str.Horea nr.2 – punct de lucru

O264.597112O756.020781

O264.455960

O749.788074

10 S.C.PROMPT URG S.R.L Cluj-Napoca, Str. Caisului nr.38 -sediu socialCluj-Napoca, PiaŃa Mihai Viteazu nr.33,ap.9- O264.597112O756.020781
11 ASOCIAłIA ELIZAMED Turda, Str.Augustin Bunea nr.4 -sediu socialTurda, Str. Andrei Muresanu nr.15 O264.312420 / 176O745.202892
12 S.C.ZENA ASISTMED S.R.L Dej,Aleea Petuniei nr.3, bloc C1,sc.A, et.2, ap.7-sediu social O264.212640O729.033208
13 S.C.MASTER ASIST CONSULT S.R.L Turda,Str.Constructorilor nr.32, ap.12 O364.880722O745.233475
14 ASOCIAłIA DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU LUCAS MED Cluj-Napoca, Str.Câmpului nr.42,ap.37 0364.800333O745.328818
15 S.C.HIGEEA MEDICA S.R.L Turda, Str.Potaissa nr.56- O264.305530O755.123923