Procedura de externare

 Prezenta procedura  stabileste un set unitar de reguli pentru externarea pacienţilor .

1.          LISTA RESPONSABILILOR

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

 

Elemente privind responsabilii/

operatiunea

Numele si

prenumele

Functia

Data

Semnatura

1

2

3

4

5

1.1.

Elaborat

Dr.Ilea Radu

Medic sef sectie

 05.11.2012
1.2

Aprobat

Ec. Ana Jucan

Manager

12.11.2012

  

2.          SITUATIA EDITIILOR SI A REVIZIILOR PROCEDURII

Editia/ revizia in cadrul editiei

Componenta revizuita

Modalitatea reviziei

Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei

1

2

3

4

2.1.Editia 1

x

x

01.12.2012 

3.          LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Nr. Crt

Scopul difuzarii

Exem-plar nr.

Compar-timent

Functia

Nume si prenume

Data primirii

Semnatura

1

2

3

4

5

6

7

3.1

Informare/

Aplicare

1

Manager

Manager

Ec. Ana Jucan

12.11.2012

3.2

Informare/

Aplicare

2

Financiar Contabil

Dir. Financiar Contabil

Ec. Elena Man

12.11.2012

3.3

Informare/

Aplicare

3

Medical

Medic Sef Sectie

Dr. Radu Valentin Ilea

12.11.2012

3.4

Informare/

Aplicare

3

Medical

Asistent Sef

As. Mariana Dumitras

12.11.2012

3.5

Informare/

Aplicare

4

Serviciu AAI

Sef serviciu AAI

Ec.Tamas Simion

12.11.2012

4.          SCOP

Prezenta procedura prezintă  un set unitar de reguli pentru externarea pacienţilor în cadrul Spitalului .

5.          DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică de către comp şi persoanele cu atribuţii în activitatea de internare/externare  a pacienţilor.

6.          DOCUMENTE DE REFERINTA APLICABILE

Ordinul nr.972/2010, privind aprobarea standardelor de acreditare

Ordin 946/2005 – pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management /control intern la entitățile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

7.          DEFINITII SI ABREVIERI

7.1       Definitii

No crt

Termenul

Definitia si actul care defineste termenul (daca este cazul)

1

Pacient criticpacient cu funcțiile vitale instabile sau cu afecțiuni care pot avea complicații ireversibile necesitând investigații, intervenții si/sau îngrijiri medicale speciale acordate de către o echipa complexa, pluridisciplinara, intr-o clinica sau secție de terapie intensiva generala sau specializata;

2

Pacient critic internatpacient critic pentru care s-au completat si înregistrat actele de internare intr-o unitate sanitara cu paturi, responsabilitatea asupra acestui pacient fiind preluata de o secție sau clinica din cadrul spitalului sau unitarii sanitare;

 7.2    Abrevieri

No crt

Abrevierea

Termen abreviat

1POProcedura operationala
2EElaborare
3VVerificare
4AAprobare
5ApAplicare, implementare
6AhArhivare

8.          DESCRIEREA PROCEDURII OPERATIONALE

Activitate/ Proces

Descriere

PO.M.13

In funcție de evoluția pacientului internat, medicul curant poate stabili data externării.Odată stabilita data, ea va fi comunicata pacientului cu 5 zile anterior externării .

Pentru pacienții pusi sub interdictie ,cu deficit de comunicare  va fi anunțată familia cu cel puțin 5 zile înaintea termenului de externare folosind numărul de telefon declarat la internare pentru persoana de contact.

Medicul încheie foaia de observație, stabilește diagnosticele de externare, precizează starea la externare a pacientului (ex. vindecat, ameliorat, staționar).

Asistenta medicala închide dosarul de îngrijire.

Epicriza, constând in rezumatul informaților din FOCG, investigațiile efectuate, tratamentul urmat pe perioada internării si recomandările la externare, va fi completata de medicul curant in FOCG .

Registratoarea /asistenta copiază epicriza in softul spitalului, listează Biletul de Externare si Scrisoarea Medicala către medicul trimițător (in general, medicul de familie) si le stampilează.

Recomandările sunt explicate de medicul curant. Daca este cazul, medicul va comunica pacientului intervalul pana la următorul control si  conduita medicala postexternare .

Tratamentul va fi prescris pe rețete compensate sau simple, in funcție de caz ,respectând legislația in vigoare. Rețetele compensate se eliberează doar daca pacientul a făcut dovada ca este asigurat.

La externare pacientul va primi Concediul medical completat de către medicul curant cf. legislației in vigoare si vizat de seful de secție când e cazul, referate medicale către serviciile de expertiza a muncii si bilete de trimitere către alte specialități.

In cazul in care pacientul nu se poate deplasa singur este însoțit pana la ieșirea din spital de un  infirmier .

Documentele medicale se arhivează in vederea păstrării pentru 10 ani (in Arhiva Spitalului).

9.          RESPONSABILITATI

Medicul curant

1 Închiderea FOCG

2 Stabilirea diagnosticelor de externare

3 Stabilirea stării la externare

4 Prescrierea tratamentului pe rețete compensate sau simple

5 Explicarea tratamentului si recomandărilor pacientului

6 Stabilirea consultației de control

7 Efectuează codificarea DRG si codifica procedurile care au fost efectuate .

 Asistenta medicala

1 Închiderea dosarului de îngrijire

2 Codifica procedurile efectuate zilnic la pacient

Registratoare

1 Redactarea si listarea biletului de externare a pacientului

2 Stampilarea biletului de externare a pacientului

Infirmier

1 Însoțirea pacientul de la salon pana la ieșirea din spital in caz de necesitate

10.       ANEXE

– FOCG,

– bilet de externare

– scrisoarea medicală către medicul de familie.

– rețete compensate,gratuite

– concedii medicale

FURNIZORI DE INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU  AFLATI IN RELATIE CONTRACTUALA CU CAS CLUJ IN ANUL 2014

Nr.crtUnitateaAdresaTelefon
1Asociatia de Ajutor Familial Asistmed Cluj-Napoca, Str.Decebal nr.21, ap.4- punct delucruO264.434667O745.381465
2S.C. MEDICORA SERV.S.R.LCluj-Napoca, Str. Lunii nr.18 bloc L9,sc.2,ap.11sediu social si punct de lucruO264.5230890745.497622
3ASOCIAłIA CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLICĂCluj-Napoca, Str.Ady Endre nr.19 – sediu socialO264.591404O264.592610
4FUNDAłIA CRESTINĂ DIAKONIACluj-Napoca, Str. Zambilei nr. 7O264.441971O728.842692
5ASOCIAłIA DE ÎNGRIJIRE SI AJUTOR LA DOMICILIUELENACluj-Napoca, Str. Observatorului nr.11, ap.1-O745.299116O740.432791
6S.C. UNO MED S.R.L.Cluj-Napoca, Str. Aiudului nr. 50-O749.988902
7FUNDAłIA PENTRU ÎNGRIJIREA VÂRSTNICULUICluj-Napoca, Str. Tazlau nr. 11O264.457961O723.734587
8S.C. PROPACIENT S.R.L.Turda, Str.Traian Nr.36-O740.271362
9S.C. OLGAMED S.R.L.Turda, Str.Macilor Nr. 8, bloc.U, ap. 64 -sediusocial

Turda, Str.Fabricii nr.9 – punct de lucru

Dej, Str.Crângului nr.12, bloc.M4, ap.28 – punct

de lucru

Gherla,Str.Horea nr.2 – punct de lucru

O264.597112O756.020781

O264.455960

O749.788074

10S.C.PROMPT URG S.R.LCluj-Napoca, Str. Caisului nr.38 -sediu socialCluj-Napoca, PiaŃa Mihai Viteazu nr.33,ap.9-O264.597112O756.020781
11ASOCIAłIA ELIZAMEDTurda, Str.Augustin Bunea nr.4 -sediu socialTurda, Str. Andrei Muresanu nr.15O264.312420 / 176O745.202892
12S.C.ZENA ASISTMED S.R.LDej,Aleea Petuniei nr.3, bloc C1,sc.A, et.2, ap.7-sediu socialO264.212640O729.033208
13S.C.MASTER ASIST CONSULT S.R.LTurda,Str.Constructorilor nr.32, ap.12O364.880722O745.233475
14ASOCIAłIA DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU LUCAS MEDCluj-Napoca, Str.Câmpului nr.42,ap.370364.800333O745.328818
15S.C.HIGEEA MEDICA S.R.LTurda, Str.Potaissa nr.56-O264.305530O755.123923