Despre instituție

Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică ce furnizează servicii medicale, înființat prin  Deciziei nr. 41.408/1956 a fostului Comitet Executiv al Sfatului Popular Regional Cluj.

Sediul Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa este în localitatea Borșa, str. Principală, nr.258, județul Cluj.

Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa face parte din categoria spitalelor de specialitate și este subordonat Consiliului Județean Cluj. În funcție de specificul patologiei și al tipului de spital, este un spital de monospecialitate, care asigură asistență medicală în specialitatea psihiatrie cronici pentru adulți.

Conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 323 din 18.04.2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa a fost clasificat în categoria de competență V.

Conform Ordinului ANMCS nr. 430 07.12.2020  spitalul a fost încadrat în categoria a V-a de acreditare, ca urmare a procesului de evaluare pentru ciclul III, care s-a desfășurat în perioada 27.07.2020 – 29.07.2020. Ca urmare a solicitării spitalului de prelungire a procesului de acreditare în vedrea remedierii neconformităților, Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa a fost reîncadrat în categoria a II-a de acreditare „Acreditare cu recomandari”, conform Ordinului A.N.M.C.S. nr. 368/14.12.2021.

Activitatea spitalului definește oferta de servicii medicale având ca obiectiv reducerea la minim a consecințelor apărute pe parcursul evoluției afecțiunii psihice, procesul de stabilizare desfășurându-se pe întreg parcursul afecțiunii psihice cronicizate.

În contextul social actual specificul unității noastre înregistrează adresabilitate in creștere constantă, nevoia de servicii medicale de specialitate este foarte mare în comparație cu oferta de astfel de servicii medicale.

Structura organizatorică a Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa, aprobată prin  Hotărârea Consiliului Județean Cluj, cu avizul Ministerului Sănătății, este următoarea:

Secția psihiatrie cronici de lungă durată                                               – 195 paturi;

Farmacie

Compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în specialitățile: – pshihiatrie

Aparatul funcțional

Statul de functii al spitalului cuprinde un numar de 172,5 posturi aprobate, astfel:

– 3 posturi comitet director

– 1 post medic sef sectie, medic primar in specialitatea psihiatrie

– 4 posturi medic primar

– 2 posturi medic specialist psihiatru

– 1 post medic specialist

– 0.5 post medic specialist boli infectioase

– 0.5 medic specialist epidemiolog

– 1 post farmacist sef

– 1 post psiholog

– 2 posturi asistent social

– 33.5 posturi asistent medical

– 2 posturi statistică și registratură medicală

– 59 posturi infirmier

– 3 posturi instructor ergoterapie

– 14 posturi ingrijitor curatenie

– 45 posturi personal deservire (economic, tehnic, administrativ, achiziții).

Nota – spitalul colaboreaza cu medici din exterior in scopul asigurarii liniei de garda, precum si un medic specialist epidemiolog.

Lista afectiunilor care impun internarea in Spitalul de Boli Psihice Cronice Borsa

F00-F07 Tulburari mentale organice

F10-F19 Tulburari mentale si de comportament legate de consumul de substante psihoactive

F20-F29 Schizofrenia, tulburari schizotipale si tulburari delirante

F30-F39 Tulburari ale dispozitiei (afective), cu exceptia:

F33.0 Tulburare depresiva recurenta, episod actual usor

F60-F69 Tulburarile personalitatii si de comportament la adulti

F70-F79 Retard mental, cu exceptia:

F70.0 Intarziere mentala usoara cu deficienta de comportament minima sau absenta

Activitățile de ergoterapie și terapie ocupațională  au fac parte din programul zilnic al pacientului, completând tratamentul medicamentos. Se lucrează  în scopul creșterii adaptabilității pacientului la munca în echipă, dezvoltarea aptitudinilor de comunicare și de exprimare. S-a avut în vedere implementarea unui sistem de reînvățare a abilităților de comunicare și de socializare.

Se desfasoara sesiunile bisăptămânale comune cu „Alcoolicii Anonimi”, de tip psihoterapie de grup, sub îndrumarea echipei psiholog-ergoterapeut precum și activitatea grupului de suport și educatie medicala pentru pacientii diabetici, coordonat de catre medicul internist și asistenta dieteticiana.

S-a initiat un grup de suport pentru pacientii cu diagnostic de schizofrenie, coordonat de catre un medic psihiatru și un ergoterapeut.

Evolutia principalilor indicatori medicali, de utilizare  a serviciilor  realizați în perioada 2015-2022.

CRITERIU / AN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nr. pacienți internați 298 263 274 156 98 31 107 197
Nr. pacienți externați 295 271 271 162 90 43 95 196
Durata medie de spitalizare realizata de spital 145,04 154,83 150,76 203,39 249,04 303,87 244,04 181,26
Număr zile de spitalizare realizate /an 71071 70914 69500 70372 70228 67763 70039 70510

Evoluția principalilor indicatori de calitate ai activității medicale in perioada 2015-2022.

CRITERIU / AN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Număr infecții asociate asistenței medicale 1 0 2 1 2 44 5 37
Indicele de deces 1,02 1,11 2,58 1,85 2,22 20,93 6,32 1,53
Analize medicale efectuate 4416 4508 5579 2295 2344 2571 2809 5217
Consultații interdisciplinare 76 160 418 138 122 79 77 178

INFRASTRUCTURA

Spitalul de Boli psihice Cronice Borsa urmare  procesului de retrocedare, și-a relocat activitatea pe noile spații intrate în proprietatea județuli Cluj și în folosința spitalului începând cu anul 2013.

Incinta spitalul cuprinde o suprafața de 25.499 mp, pe care sunt edificate clădirile care formează infrastructura in care spitalul își desfășoară activitatea de spitalizare a numărului de 195 pacienți, astfel:

Pavilionul I. Acest pavilion modern dat în folosință în anul 2019 este dotat cu spații de cazare, intr-un număr de 23 de saloane, cabinete medicale și alte spații de deservire. În acest pavilion sunt spitalizați un număr de 129 pacienți. De asemenea în demisolul acestui pavilion sunt  amplasate blocul alimentar, sala de mese, depozite și spălătoria.

Pavilionul II in care sunt spitalizați un număr de 56 pacienți. In aceasta clădire sunt amplasate un număr de 11 saloane, care dispun de grupuri sanitare comune. Clădirea este deservita de o centrala termica.

Clădirea „ateliere” in care sunt spitalizați un număr de 10 pacienții in 2 saloane de izolare epidemiologică. In aceasta clădire sunt amplasate cabinete in care isi desfășoară activitatea psihologul, asistenții sociali, asistenta șefa, precum si ateliere tehnice.

Pavilionul de Ergoterapie in care sunt amplasate un număr de 3 ateliere in care se desfășoară activități de recreere si petrecere a timpului liber. Clădirea este deservita de o centrala termica.

Pavilionul administrativ este destinat desfășurării activității administrative, birouri, arhiva, etc.

Casa poarta asigura interfața spitalului si gestionează accesul in spital.

Incinta spitalul este împrejmuita, asigurata cu sisteme de supraveghere video, permite accesul si circulație interioara prin drumuri si alei pietonale.

Spațiul verde din incinta spitalului este bine întreținut si oferă un cadru ambiantal plăcut pacienților spitalizați.