Acasa

Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică ce furnizează servicii medicale, înființat prin  Deciziei nr. 41.408/1956 a fostului Comitet Executiv al Sfatului Popular Regional Cluj.

Sediul Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa este în localitatea Borșa, str. Principală, nr.258, județul Cluj.

Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa face parte din categoria spitalelor de specialitate și este subordonat Consiliului Județean Cluj. În funcție de specificul patologiei și al tipului de spital, este un spital de monospecialitate, care asigură asistență medicală în specialitatea psihiatrie cronici pentru adulți.

Conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 323 din 18.04.2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa a fost clasificat în categoria de competență V.

Conform Ordinul A.N.M.C.S. nr.603/29.09.2016 Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa se încadrează in categoria spitalelor ACREDITATE.

Activitatea spitalului definește oferta de servicii medicale având ca obiectiv reducerea la minim a consecințelor apărute pe parcursul evoluției afecțiunii psihice, procesul de stabilizare desfășurându-se pe întreg parcursul afecțiunii psihice cronicizate.

În contextul social actual specificul unității noastre înregistrează adresabilitate in creștere constantă, nevoia de servicii medicale de specialitate este foarte mare în comparație cu oferta de astfel de servicii medicale.

Structura organizatorică a Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa, aprobată prin  Hotărârea Consiliului Județean Cluj, cu avizul Ministerului Sănătății, este următoarea:

Secția boli psihice cronice                                                     – 195 paturi;

Compartimentul statistică medicală

Farmacie

Compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

Biroul managementul calității serviciilor medicale

Aparatul funcțional al spitalului.

Statul de functii al spitalului cuprinde un numar de 174 posturi, din care sunt ocupate un numar de 151.5 posturi, astfel:

– 1 pos medic sef sectie, medic primar in specialitatea psihiatrie

– 2 posturi medic primar in specialitatea psihiatrie

– 1 post medic specialist in specialitatea psihiatrie

– 1 post medic specialit in specialitatea medicina interna

– 0.5 post medic specialist boli infectioase

– 1 post farmacist sef

– 1 post psiholog

– 2 posturi asistent social

– 29 posturi asistent medical, registrator medical

– 56 posturi infirmier

– 3 posturi instructor ergoterapie

– 13 posturi ingrijitor curatenie

– 41 posturi personal deservire ( spalatoreasa 5 posturi, Tesa  9 posturi, muncitor intretinere 12 posturi, bucatar 7 posturi, portar 5 posturi, conducere 2 posturi, MBCSM -1 post).

Nota – spitalul colaboreaza cu medici din exterior in scopul asigurarii liniei de garda, precum si un medic specialist epidemiolog.

Lista afectiunilor care impun internarea in Spitalul de Boli Psihice Cronice Borsa

F00-F07 Tulburari mentale organice

F10-F19 Tulburari mentale si de comportament legate de consumul de substante psihoactive

F20-F29 Schizofrenia, tulburari schizotipale si tulburari delirante

F30-F39 Tulburari ale dispozitiei (afective), cu exceptia:

F33.0 Tulburare depresiva recurenta, episod actual usor

F60-F69 Tulburarile personalitatii si de comportament la adulti

F70-F79 Retard mental, cu exceptia:

F70.0 Intarziere mentala usoara cu deficienta de comportament minima sau absenta

Activitățile de ergoterapie și terapie ocupațională  au fac parte din programul zilnic al pacientului, completând tratamentul medicamentos. Se lucrează  în scopul creșterii adaptabilității pacientului la munca în echipă, dezvoltarea aptitudinilor de comunicare și de exprimare. S-a avut în vedere implementarea unui sistem de reînvățare a abilităților de comunicare și de socializare.

Se desfasoara sesiunile bisăptămânale comune cu „Alcoolicii Anonimi”, de tip psihoterapie de grup, sub îndrumarea echipei psiholog-ergoterapeut precum și activitatea grupului de suport și educatie medicala pentru pacientii diabetici, coordonat de catre medicul internist și asistenta dieteticiana.

S-a initiat un grup de suport pentru pacientii cu diagnostic de schizofrenie, coordonat de catre un medic psihiatru și un ergoterapeut.

Evolutia principalilor indicatori medicali, de utilizare  a serviciilor  realizați în perioada 2012-2019.

CRITERIU / AN 2012

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nr. pacienți internați 201 322 254 298 263 274 156 98
Nr. pacienți externați 194 318 257 295 271 271 162 90
Durata medie de spitalizare realizata de spital 184.58 138.5 158.29 145.04 154.83 150.76 203.39 249
Număr zile de spitalizare realizate /an 71062 71049 71072 71071 70914 69500 70372 70228

Evoluția principalilor indicatori de calitate ai activității medicale in perioada 2012-2019.

CRITERIU / AN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Număr infecții asociate asistenței medicale 38 11 0 1 0 2 1 2
Indicele de deces 5.15 1.89 1.20 1.02 1.11 2.58 1.85 2.23
Analize medicale efectuate 2555 3200 2091 4416 4508 5580 2295 2410
Consultații interdisciplinare 141 180 161 76 160 419 134 57

INFRASTRUCTURA

Spitalul de Boli psihice Cronice Borsa a trecut printr-un proces de relocare a activității pe amplasamentul intrat in proprietatea Județului Cluj si folosința spitalului in anul 2013.

Incinta spitalul cuprinde o suprafața de 25.499 mp, pe care sunt edificate clădirile care formează infrastructura in care spitalul își desfășoară activitatea de spitalizare a numărului de 195 pacienți, astfel:

Pavilionul I, clădire data in folosința in anul 2019. Pe cele 2 etaje si pe parter acestei clădiri sunt spitalizați nu număr de 129 pacienți, intr-un număr de 23 saloane cu grup sanitar propriu si 4 saloane cu grup sanitar comun. Spatiile de cazare sunt completate de spatii necesare desfășurării activității medicale ( săli de tratament, cabinete medicale, săli de recreere, farmaciei cu circuit închis, camera de garda) precum si cu spatii necesare activității curente ( boxe de cetățenie, încăperi lift rufe murdare, încăperi lift rufe curate, oficiu de nivel cu lift pentru alimente, vestiare pentru personalul care deservește clădirea, depozite).

In demisol clădirii sunt amplasate blocul alimentar (depozite, bucătăria si sala de mese), spălătoria centrala a unității si centrala termica care deservește aceasta clădire.

Pavilionul II in care sunt spitalizați un număr de 56 pacienți. In aceasta clădire sunt amplasate un număr de 11 saloane, care dispun de grupuri sanitare comune. Clădirea este deservita de o centrala termica.

Clădirea „ateliere” in care sunt spitalizați un număr de 10 pacienții in 2 saloane. In aceasta clădire sunt amplasate cabinete in care isi desfășoară activitatea psihologul, asistenții sociali, asistenta șefa, precum si ateliere tehnice.

Pavilionul de Ergoterapie in care sunt amplasate un număr de 3 ateliere in care se desfășoară activități de recreere si petrecere a timpului liber. Clădirea este deservita de o centrala termica.

Pavilionul administrativ este destinat desfășurării activității administrative, birouri, arhiva, etc.

Casa poarta asigura interfața spitalului si gestionează accesul in spital.

Incinta spitalul este împrejmuita, asigurata cu sisteme de supraveghere video, permite accesul si circulație interioara prin drumuri si alei pietonale.

Spațiul verde din incinta spitalului este bine întreținut si oferă un cadru ambiantal plăcut pacienților spitalizați.