Coplata la externare

  • Nu se încasează pentru servicii medicale spitalicești de lungă durată –  ani, conform contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadul sistemului de asigurări sociale de sănătate.