Secţiunea informaţii de interes public

1. Solicitare informatii de interes public cu urmatoarele subpuncte:

  • Nume si prenume persoana responsabila pentru accesul la informatii de interes public
  • Lista documentelor de interes public gestionate de institutie conform legii nr. 544/2001
  • Model cerere tip/formular solicitare acces la informatii de interes public in baza legii nr. 544/2001
  • Modalitatea de contestare a deciziei si model de formular in acest sens conform anexelor normelor de aplicare a Legii nr. 544/2001
  • Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

2. Buletin informativ al informatiilor de interes public

3. Buget 

3.1 Bugetul din toate sursele de finantare

3.2 Situatia platilor

3.3 Situatia drepturilor salariale

4. Bilanturi contabile

5. Achizitii publice

6. Declaratii de avere si interese

7. Formularul de inscriere pe lista de asteptare

Alte date:
Nota - daca nu exista apartinator campurile din sectiunea care prevede date ale apartinatorului se vor completa cu datele pacientului.

8. Situatia anuala a finantarilor nerambursabile acordate