Taxe si tarife

TARIFUL PRACTICAT PENTRU SERVICIILE DECONTATE DE CASA DE ASIGURARI DE SANATATE

Conform contractului cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Cluj  , corelat cu structura unitatii, finantarea se face pe  baza de tarif pe zi de spitalizare  .

– Psihiatrie cronici  = 146.63 lei /zi de spitalizare

 Toate serviciile medicale si investigatiile sunt decontate de Casa de Asigurari de Sanatate.

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE CONTRACTAT CU CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE CLUJ

 • Servicii medicale acordate pentru afectiuni cronice in sectiile spitalului care  se acorda pentru toate persoanele care dovedesc calitatea de asigurat si contine servicii medicale spitalicesti pentru patologia care necesita internare in conditiile de spitalizare continua; sunt servicii preventive, curative, de recuperare si constau din:
  a) consultatii;
  b) investigatii;
  c) stabilirea diagnosticului;
  d) tratamente medicale, ingrijire, recuperare;
  e) medicamente, materiale sanitare;
  f) cazare si masa

Internarea unui pacient poate fi refuzata in urmatoarele situatii:

–          pacientul nu poate face dovada calitatii de asigurat

–          tratamentul bolii se poate face in regim ambulatoriu , nu exista indicatie de internare in serviciu de psihiatrie cronici

–          pacientul refuza internarea

–          afectiunea principala nu este de natura psihiatrica

–          pacientul a fost declarat indezirabil la internari anterioare:

• din propria vointa si nedeterminat de boala a cauzat agresiuni asupra altor pacienti, a distrus sau a sustras din bunurile altor pacienti sau ale spitalului, a incalcat in mod repetat regulile intraspitalicesti

• esecuri repetate ale medicului curant de a obtine cooperarea terapeutica a pacientului