Procedura de internare

 • Înscrierea pe Lista de așteptare

Pacientul, în nume propriu sau prin intermediul reprezentantului legal sau personal, solicita înscrierea pe Lista de așteptare internări (accesibila de pe site: spitalpsihiatrieborșa.ro – date de contact- formular înscriere pe lista de așteptare ) a spitalului, prin orice mijloace are la dispoziție (telefonic, electronic, în scris, etc.).

Înscrierea se efectuează în registrul specific, de către un medic angajat al spitalului, cu data la care este primită solicitarea și cu următorul conținut: nume, diagnostic, vârsta, număr de contact, județ  de domiciliu, alte precizări (diagnostice somatice, statut juridic, social, etc.).

Pacientul este informat despre actele necesare la internare:

1) Bilet de trimitere (de la medicul de familie, medicul specialist psihiatru din ambulatoriul de specialitate) SAU  bilet de externare dintr-o altă unitate sanitară din ziua respectivă/ precedentă SAU scrisoare medicală emisă de SBPC Borșa la o internare anterioară din ultimul trimestru.

2)  Act de identitate în original (carte de identitate / buletin de identitate / pașaport)

3) Card de sănătate/adeverința înlocuitoare

4) Scrisori medicale care atestă diagnosticul psihiatric și eventuale diagnostice somatice

5) Copii după certificatele de invaliditate/handicap

6) Copie după decizia de punere sub interdicție (daca este cazul)

Pacientul este informat despre criteriile de internare:

 • Sa aibă o tulburare psihică diagnosticată anterior;
 • Sa fi avut cel puțin 1 internare într-o secție de psihiatrie;
 • Sa fie asigurat CNAS;
 • Sa fie înscris pe lista de așteptare a spitalului;
 • Sa aibă act de identitate în termen de valabilitate de cel puțin 1 luna la data internării;
 • Sa aibă card de sănătate sau adeverință înlocuitoare în termen de valabilitate;
 • Sa iși exprime în scris consimțământul la internare, în nume propriu sau prin intermediul reprezentantului legal.

Următoarele reprezintă criterii de prioritate la internare :

 • Domiciliul în județul Cluj;
 • Diagnostic de tulburare psihotica;
 • Diagnostic de dependenta de substanțe psihotrope;
 • Internare în curs într-un serviciu de psihiatrie acuți, cu necesitatea consolidării tratamentului;
 • Pacienți externați din SBPC Borșa în ultimul trimestru și aflați în perioada de probă terapeutica.

Pacientul este informat despre alte posibilități de îngrijire până la eliberarea unui loc în spital.

 • Programarea pentru internare – Pacientul este contactat ulterior de către un medic care are loc disponibil pentru internare și este programat, de comun acord, pentru o anumită dată. Daca pacientul refuza programarea, acest refuz este consemnat in registru. La 2 refuzuri, pacientul este exclus de pe lista de așteptare, putând fi reînscris ulterior, cu o alta data (pierde prioritatea cronologica).
 • Internarea

La data programată, pacientul se prezintă, preferabil însoțit de familie, cu actele precizate mai sus.

 • Medicul curant și medicul-șef avizează internarea.
 • Registratorul medical verifică în PIAS statutul de asigurat și procedează la efectuarea FOCG.
 • Pacientul sau reprezentantul său legal semnează consimțământul informat (Anexa 1)
 • Se efectuează si se consemnează triajul epidemiologic privind scabia, pediculoza.
 • Se aplica brățara de identificare a pacientului (care permite dubla identificare).
 • Garderoba: se efectuează deparazitarea si igienizarea pacienților, se preiau efectele personale si se predau cele de spital. Se acorda o atenție speciala la interzicerea păstrării asupra pacientului a unor obiecte personale potențial periculoase, care pot deveni arme de auto- sau heteroagresiune. Toate obiectele de acest gen se rețin la internare.
 • Asistentul medical/infirmierul preia pacientul si il conduce către salonul repartizat
 • Pacientul este instruit privind regulile de ordine interna pentru pacienți si este ajutat sa se familiarizeze cu noua locație.