Situatii financiare

PAAP 2023


Anexa achizitii directe 2023


Buget initial de venituri si cheltuieli 2023


PAAP 2022


Centralizator contracte 5000 euro 2022


Anexa achizitii directe 2022


Situatii financiare la 31.12.2022


Bugetul de venituri si cheltuieli 2022


Bugetul de venituri si cheltuieli 2021


Situatii financiare la 31.12.2020


Bugetul de venituri si cheltuieli la 31.12.2020


Buget initial de venituri si cheltuieli 2020


Situatii financiare la 31.12.2019


Bugetul de venituri si cheltuieli la 31.12.2019


Situatii financiare la 30.09.2019


Situatii finaciare la 30.06.2019


Bugetul de venituri si cheltuieli la 29.05.2019


Bugetul de venituri si cheltuieli la 17.04.2019


Situatii financiare la 31.03.2019


Situatii financiare la 31.12.2018


Bugetul de venituri si cheltuieli la 12.12.2018


Buget de venituri si cheltuieli la 02.11.2018


Situatii financiare la 30.09.2018


Bugetul de venituri si chelrtuieli la 30.09.2018


Bugetul de venituri si cheltuieli la 30.06.2018


Situatii financiare la 30.06.2018


Situatii financiare la 31.03.2018


Bugetul initial de venituri si cheltuieli 2018


Situatii financiare la 31.12.2017


Bugetul de venituri si cheltuieli la 31.12.2017


Bugetul de venituri si cheltuieli la 31.12.2017


Situatii financiare la 31.03.2017


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017


Situatii financiare la 31.12.2016


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016


Situatii financiare la 31.12.2015


Bugetul de venituri şi cheltuieli 2015


Bugetul de venituri şi cheltuieli 2014 


Contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate Cluj


Contractele de achiziţii publice pe anul 2009


Cheltuielile cu servicii medicale şi nemedicale externalizate: nu au fost


Venituri nete salariale